• भ्रष्टहरुलाई त यहाँ स्वर्गै छ

    भ्रष्टहरुलाई त यहाँ स्वर्गै छ

    काठमाडौं । छसस । बाहुनवादको प्रसंग विगत देखिनै उठ्दै आएको हो । बुझ्नुपर्ने कुरो के हो त भने बाहुनवाद भन्नाले कुनै जाति विशेषलाई भनिएको पक्कै..