बागमती प्रदेशद्वारा २०७९ को सवारी साधन कर निर्धारण

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
July 21st, 2022
अनुमानित पढ्ने समय : < 1 मिनेट
फाईल तस्विर

 

मोटरसाइकल वा स्कुटर
मूल्य
१२५ सीसी सम्म १२५ सीसी सम्म
रू ३०००
१२६ सीसी देखि १५० सीसी सम्म
रू ५०००
१५१ सीसी देखि २२५ सीसी सम्म
रू ६५००
२२६ सीसी देखि ४०० सीसी सम्म
रू ११०००
४०१ सीसी देखि ६५० सीसी सम्म
रू २००००
६५१ सीसीभन्दा माथिका
रू ३००००

चार पांग्रे सवारी साधन(कार, जीप, भ्यान)
मूल्य
१००० सीसी सम्म
रू २२०००
१००१ सीसी देखि १५०० सीसी सम्म
रू २५०००
१५०१ सीसी देखि २००० सीसी सम्म
रू २७०००
२००१ सीसी देखि २५०० सीसी सम्म
रू ३७०००
२५०१ सीसी देखि ३००० सीसी सम्म
रू ५००००
३००१ सीसी देखि ३५०० सीसी सम्म
रू ६००००
३५०१ सीसी देखि माथि
रू ६५०००

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार