काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी थिमीतिर

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
December 6th, 2020